FULL_TIME

Senior Certification Expert @ CCB - Egov Select

Brussel BE
2022-01-14
2022-01-18

Werkomgeving

Het Centrum voor Cyber Security België (CCB) is de centrale autoriteit voor Cybersecurity in België. Het CCB rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister. Het CCB ontwikkelt een nationaal cybersecuritybeleid, superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Het CCB integreerde het Computer Emergency Response Team (CERT.be), dat verantwoordelijk is voor het opsporen, observeren en analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van de gebruikers.  De acties van het CCB, een federaal orgaan, zijn gericht op en beogen de bescherming van alle Belgische burgers, ondernemingen, kritieke infrastructuur, overheden en aanbieders van essentiële diensten.

Om aan de verplichtingen van de Europese Cyberbeveiligingsverordening (Cybersecurity Act, Verordening 2019/881) op nationaal niveau te voldoen, zal het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) de rol van Nationale Cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA) opnemen. De Cyberbeveiligingsverordening creëert een nieuw Europees kader om vrijwillige EU-certificaten uit te reiken rond de cyberveiligheid van ICT-producten, diensten en processen in de hele Unie. Certificaten onder deze Cyberbeveiligingsverordening zullen in alle EU-lidstaten worden erkend, waardoor het voor fabrikanten of aanbieders van ICT-producten, -diensten en -processen makkelijker wordt om grensoverschrijdende handel te drijven en voor kopers eenvoudiger wordt om de veiligheidskenmerken van het product of de dienst te begrijpen. Door de inrichting van een geharmoniseerd EU stelstel van Cybersecurity certificeringen beoogt de Cyberbeveiligingsverordening het vertrouwen in de digitale markt te vergroten. De opdracht van het Centrum voor Cybersecurity als NCCA bestaat erin om toe te zien dat alle regels met betrekking tot deze verordening correct in ons land worden toegepast. Om deze opdracht uit te voeren, richt het CCB de nieuwe dienst CCB-CERTIFICATION op.

Taakomschrijving

Voor CCB-CERTIFICATION zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s die certificatie hoog in vaandel dragen om samen van België een van de minst kwetsbare landen van Europa te maken. Het CCB in zijn rol als NCCA zal de nationale positie rond Cybersecuritycertificatie vertegenwoordigen op EU niveau (1), instaan voor de certificering op zekerheidsniveau hoog en voor specifieke certificatieregelingen in ons land (2), en verantwoordelijk zijn voor de algemene supervisie op de werking van dit kader in België (3). Het CCB coördineert haar taken en zal hierbij samenwerken met de andere bevoegde autoriteiten via een nationale overleggroep.

De Senior Certification Expert heeft volgende taken :

  • ondersteunt de CCB-CERTIFICATION directeur als leidinggevende en coördinator van de Belgische Groep voor Cybersecurity Certificatie;
  • is verantwoordelijk voor het definiëren en coördineren van de certificeringseisen en zorgt er voor dat alle certificeringseisen worden geïdentificeerd, gepland en uitgevoerd in samenwerking met de regelgevende instanties op EU niveau en de nationale agentschappen;
  • ondersteunt de directeur van CCB-CERTIFICATION in zijn rol als vertegenwoordiger van de Belgische NCCA in de ECCG, ENISA en private sector (sectorale en technische organisaties);
  • ondersteunt de Belgische accreditatieinstelling BELAC als technisch expert bij de beoordeling van de conformiteits-beoordelingsinstanties als deskundige ter zake;
  • geeft certificeringsadvies en stelt standpunten op in het kader van beraadslagingen op Europees niveau voor Cybersecurity certificatie aangelegenheden;
  • neemt deel aan en vertegenwoordigt België in technische (ad-hoc) werkgroepen op Europees niveau voor Cybersecurity certificatie;
  • voert lobbywerk uit in Europese Cybersecurity certificatie werkgroepen voor Belgische ICT producten, processen en diensten;
  • volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van Cybersecurity, informatiebeveiliging, Cybersecurity certificatie en andere relevante vakgebieden;
  • ondersteunt de Belgische accreditatieinstelling BELAC bij het definiëren van certificatiestandaarden in het kader van de Cybersecurity Act;
  • neemt deel aan de nationale, Europese en internationale normalisatiecomités; o.a. aan de vorming van ISO standaarden op Belgisch niveau bij het nationaal ISO spiegelcomité (ISO/IEC JTC1/SC27)
  • werkt met alle projectdisciplines samen, om ervoor te zorgen dat aan alle aspecten van de certificeringseisen wordt voldaan;
  • bereidt zich voor op en neemt deel aan presentaties voor alle disciplines om een status, informatie of advies te geven, waar nodig;
  • staat in voor de communicatie en beheert de relaties met de belanghebbende partijen;
  • begeleiden van projecten rond digitale certificaten en digitale identiteit
  • draagt bij aan de Cyber Security projecten van het CCB
  • Ondersteunt de Cyber Fundamentals en SafeOnWeb4Business projecten

Profielomschrijving

 • Je bent in het bezit van een Master of Bachelor diploma in IT, of gelijkwaardig door ervaring
 • Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands, Frans) of je beschikt over voldoende kennis van het Frans om probleemloos deel te nemen aan vergaderingen met andere specialisten en/of vertegenwoordigers van de eindgebruikers.
 • Een degelijke kennis van het technisch Engels is onontbeerlijk
 • Minimum 5 jaar bewezen vakkennis in informatiebeveiliging, cloud- en cybersecurity, IT security,
 • Praktische ervaring in het vakgebied van informatie-, cloud- en cyberbeveiliging
 • Minimum 3 jaar praktische ervaring met certificatie of accreditatie of IT audit
 • Relevante certificatie zoals CISSP, CISM, CISA, ISO27001 implementeren en/of auditor, cloud security auditor, … of andere certificatie die rekening houden met ervaring, is een voordeel
 • Vlotte communicatie, meertalig (Engels en Nederlands of Frans)

Wij bieden

Onze federale overheid is volop aan het informatiseren: van cyber security uitdagingen tot digitale communicatie, van netwerkverbeteringen om onze nieuwe manier van werken te ondersteunen tot complexe ontwikkelingsprojecten en optimalisatietrajecten van bestaande applicaties.

Wil je hieraan meewerken en zo een maatschappelijke meerwaarde creëren, terwijl je ook aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken en maximale mogelijkheden krijgt om je ambities waar te maken? Dan bieden we je een duidelijk doel in een stimulerende omgeving en een zeer competitief salarispakket met een hele reeks extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mobiliteit, pensioenfonds…).

Tevens hechten we veel belang aan een gezonde balans tussen werk en privé – met telewerk voor de meeste functies – en zijn onze kantoren zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.