FULL_TIME

Inspector Certification Officer @ CCB - Egov Select

Brussel BE
2022-01-14
2022-01-18

Werkomgeving

Het Centrum voor Cyber Security België (CCB) is de centrale autoriteit voor Cybersecurity in België. Het CCB rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister. Het CCB ontwikkelt een nationaal cybersecuritybeleid, superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Het CCB integreerde het Computer Emergency Response Team (CERT.be), dat verantwoordelijk is voor het opsporen, observeren en analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van de gebruikers.  De acties van het CCB, een federaal orgaan, zijn gericht op en beogen de bescherming van alle Belgische burgers, ondernemingen, kritieke infrastructuur, overheden en aanbieders van essentiële diensten.

Om aan de verplichtingen van de Europese Cyberbeveiligingsverordening (Cybersecurity Act, Verordening 2019/881) op nationaal niveau te voldoen, zal het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) de rol van Nationale Cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA) opnemen. De Cyberbeveiligingsverordening creëert een nieuw Europees kader om vrijwillige EU-certificaten uit te reiken rond de cyberveiligheid van ICT-producten, diensten en processen in de hele Unie. Certificaten onder deze Cyberbeveiligingsverordening zullen in alle EU-lidstaten worden erkend, waardoor het voor fabrikanten of aanbieders van ICT-producten, -diensten en -processen makkelijker wordt om grensoverschrijdende handel te drijven en voor kopers eenvoudiger wordt om de veiligheidskenmerken van het product of de dienst te begrijpen. Door de inrichting van een geharmoniseerd EU stelstel van Cybersecurity certificeringen beoogt de Cyberbeveiligingsverordening het vertrouwen in de digitale markt te vergroten. De opdracht van het Centrum voor Cybersecurity als NCCA bestaat erin om toe te zien dat alle regels met betrekking tot deze verordening correct in ons land worden toegepast. Om deze opdracht uit te voeren, richt het CCB de nieuwe dienst CCB-CERTIFICATION op.

Taakomschrijving

Voor CCB-CERTIFICATION zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s die certificatie hoog in vaandel dragen om samen van België een van de minst kwetsbare landen van Europa te maken. Het CCB in zijn rol als NCCA zal de nationale positie rond Cybersecuritycertificatie vertegenwoordigen op EU niveau (1), instaan voor de certificering op zekerheidsniveau hoog en voor specifieke certificatieregelingen in ons land (2), en verantwoordelijk zijn voor de algemene supervisie op de werking van dit kader in België (3). Het CCB coördineert haar taken en zal hierbij samenwerken met de andere bevoegde autoriteiten via een nationale overleggroep.

De Inspector Certification Officer heeft volgende taken :

 • zal de technische en accreditatienormen op nationaal, Europees en internationaal niveau opvolgen;
 • zal het CCB vertegenwoordigen in de gespecialiseerde technische groepen en internationale organisaties die actief zijn op het gebied van certificatie;
 • zal de mogelijkheid hebben om audits te volgen en controleren in hun bevoegdheid als inspecteur;
 • stelt aanbevelingen op, op basis van de ontvangen instructies, en vergaderverslagen;
 • zal CCB-CERTIFICATION bijstaan bij de uitvoering van zijn dagelijkse activiteiten (met uitzondering van taken gelieerd aan de afgifte van certificaten);
 • zal actief deelnemen aan de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem, o.a. aan de vorming van ISO standaarden op Belgisch niveau bij het nationaal ISO spiegelcomité (ISO/IEC JTC1/SC27)
 • biedt ondersteuning en verleent bijstand aan de Belgische accreditatieinstelling voor CSA aangelegenheden o.a. bij het definiëren van certificatiestandaarden in het kader van de Cybersecurity Act
 • bereidt het CCB voor op en neemt deel aan  de uitvoering van de vijfjaarlijkse  EU peer review
 • houdt toezicht op de naleving van de Cybersecurity Act vereisten door fabrikanten of leveranciers die zelfbeoordeling van de conformiteit uitvoeren
 • Inspecteert leveranciers/fabrikanten van ICT producten, diensten en processen
 • Verricht onderzoeken in de vorm van audits naar conformiteitsbeoordelingsinstanties, houders van Europese cyberbeveiligingscertificaten en uitgevers van EU conformiteitsverklaringen om hun naleving van deze titel te verifiëren
 • Onderzoekt klachten over conformiteitsbeoordelingsinstanties met betrekking op de Cybersecurity Act vereisten
 • Onderzoekt klachten voor certificaten uitgegeven op het zekerheidsniveau hoog
 • Informeert klager en overtreders
 • stelt het jaarverslag van de activiteiten op aan ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) en ECCG (European Cybersecurity Certification Group)
 • werkt samen met andere NCCA’s door informatie over non-conformiteit uit te wisselen
 • ondersteunt de communicatie, promotie en bewustmaking van cybersecurity certificatie gericht op producenten en eindconsumenten  van ICT producten, diensten en processen
 • Gidst en ondersteunt Belgische bedrijven in het EU Cybersecurity certificatie proces

Profielomschrijving

 • Je bent in het bezit van een Master of Bachelor diploma in IT, of gelijkwaardig door ervaring
 • Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands, Frans) of je beschikt over voldoende kennis van het Frans om probleemloos deel te nemen aan vergaderingen met andere specialisten en/of vertegenwoordigers van de eindgebruikers.
 • Een degelijke kennis van het technisch Engels is onontbeerlijk
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring en vakkennis in informatiebeveiliging, cyber- en cloud security, IT security
 • Je hebt minstens 3 jaar bewezen ervaring met inspectie of audit
 • Kennis van ISO27001 en relevante standaarden
 • Bewezen kennis van ISO17021, ISO17025 en ISO17065

Wij bieden

Onze federale overheid is volop aan het informatiseren: van cyber security uitdagingen tot digitale communicatie, van netwerkverbeteringen om onze nieuwe manier van werken te ondersteunen tot complexe ontwikkelingsprojecten en optimalisatietrajecten van bestaande applicaties.

Wil je hieraan meewerken en zo een maatschappelijke meerwaarde creëren, terwijl je ook aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken en maximale mogelijkheden krijgt om je ambities waar te maken? Dan bieden we je een duidelijk doel in een stimulerende omgeving en een zeer competitief salarispakket met een hele reeks extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mobiliteit, pensioenfonds…).

Tevens hechten we veel belang aan een gezonde balans tussen werk en privé – met telewerk voor de meeste functies – en zijn onze kantoren zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.