FULL_TIME

Data Engineer - Campaign Support - Belfius Bank & Verzekeringen

Brussel BE
2021-10-26
2021-10-28

Wat houdt de job in?

De functie van Data Engineer – Campaign Support valt onder de afdeling Customer Data Analytics. Deze afdeling heeft binnen de markt van retail- en commerciële bankactiviteiten als missie om proactief kennis over klanten op te bouwen en deze kennis te benutten om de interacties met de klanten te bevorderen. Het doel bestaat erin bij te dragen aan de realisatie van commerciële doelstellingen en klanttevredenheid in de hand te werken. Het gaat om een multidisciplinair team met onder meer ‘datamanagers’, ‘datawetenschappers’, ‘digitale analisten’ en ‘engagement programmers’.
Om haar toenemende campagneactiviteiten te ondersteunen, is de afdeling Customer Data Analytics op zoek naar een Data Engineer – Campaign Support.  Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten ter ondersteuning van campagnes, zowel op organisatorisch niveau (businesscontacten, opmaak van aanbiedingen, prioritering) als op het niveau van de systemen (creatie van referentiemateriaal voor aanbiedingen, handhaving van definities van geschiktheid voor aanbiedingen, monitoring van kwaliteit van data van aanbiedingen/campagnes).

De Data Engineer – Campaign Support is verantwoordelijk voor:

 • De opvolging en de uitvoering van (een deel van) de commerciële campagnes voor nieuw op te starten activiteiten (businesscontacten, vraagbeheer voor campagnes,...);
 • De administratie van het referentiemateriaal voor campagnes en andere, specifieke definities (locaties aanbiedingen, prioriteiten aanbiedingen, metadata aanbiedingen);
 • De definitie van de geschiktheidscriteria voor aanbiedingen (met SQL overeenkomstige vaststellingen in specifieke tool ‘Lily’ op basis van NGDATA); 
 • Het analyseren welke informatie we nodig hebben en hoe aan die behoeften kan worden voldaan binnen de bestaande dataomgeving;
 • De bespreking en de uitwerking van de informatiebehoeften met de verschillende belanghebbenden, op basis van specifieke businesscases;
 • Het opvolgen van dataprojecten en data-gerelateerde verzoeken van eindgebruikers, het testen van de correctie uitvoering van de geïdentificeerde databehoeften en het permanent monitoren van de datakwaliteit. Meer specifiek, het monitoren van de kwaliteit van de metadata van campagnes en aanbiedingen;
 • Het formuleren van voorstellen om de datakwaliteit te verbeteren en vervolgens het implementeren ervan.

Profiel

Persoonlijke competenties:

 • Sterke interesse in datamanagement; u bent geïntrigeerd door alle thema’s van datamanagement in een gediversifieerd en evoluerend technologisch landschap;
 • U bent vlot in sociale interacties; u bezit een gezonde teamgeest en tegelijk kunt u initiatieven nemen en zelfstandig werken;
 • U bent georganiseerd en u doet uw werk nauwgezet. U hebt de discipline om alles goed te documenteren, maar bent ook voldoende flexibel binnen een dynamische omgeving;
 • U bent in staat om vragen van de Business te prioriteren en in vraag te stellen;
 • U bent resultaatgericht en aarzelt niet om zowel uw businesskennis als uw technische IT-kennis voortdurend te updaten;
 • U beschikt over een combinatie van ervaring of sterke interesse  in commerciële ondersteuning van bankactiviteiten aan de hand van (directe) marketing- en technische (ICT-) vaardigheden;
 • U bent tweetalig Nederlands / Frans.

Technische competenties:

 • U hebt een diploma in computerwetenschappen, engineering of business, of u beschikt over gelijkwaardige kennis op basis van ervaring;
 • U hebt ervaring met Oracle SQL en mogelijk ook NO-SQL-omgevingen;
 • U hebt ervaring met of bent bereid om u te verdiepen in de werking van de Lily-tool (datamodel, specifieke syntax (overeenkomstig met SQL); ...
 • U hebt ervaring met het Office-pakket.

Aanbod

Bij Belfius willen wij Meaningful & Inspiring zijn voor de Belgische samenleving en jij kan ons helpen om het verschil te maken.
Wij hechten er veel belang aan dat elke medewerker privéleven en werk goed met elkaar kan combineren. Zo is onze bedrijfscultuur in de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen en autonomie en hebben we een hybride manier van werken ingevoerd, “Home Based” genaamd, die berust op een gezond evenwicht tussen telewerk en ‘onsite’ werken op kantoor. Als nieuwe medewerker word jij automatisch aangeworven met dit statuut. Concreet werk jij thuis gedurende het grootste deel van je werktijd, en combineer je dat telewerk met aanwezigheid op de werkplek, m.a.w. onze hoofdzetel of een regionale zetel, afhankelijk van de behoeften van de dienst en met het oog op de instandhouding van onder meer een goede samenwerking met je chef, je collega’s, je transversale contacten enz.
De hoofdzetels en de regionale zetels zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je naar kantoor werken? Begin dan je werkdag op de hoofdzetel met een trainingssessie in de Belfius Workout, de fitnessruimte made@belfius, gebruik 's middags een gezonde lunch in een van onze bedrijfsrestaurants of in The Village, waar je eveneens informele vergaderingen kan houden met collega's bij een koffie of een kleine versnapering.
Neem je loopbaan in eigen handen en maak gebruik van de mogelijkheden tot individuele ontwikkeling die je worden aangeboden door de Belfius Academy. Als werkgever investeren wij in de ontwikkeling van leadership. Voorts zijn diversiteit en gelijke kansen in onze ogen belangrijke waarden.
We bieden je bovendien een aantrekkelijk loonpakket aan dat je ten dele zelf kan samenstellen volgens je eigen behoeften, met daarbovenop tal van bovenwettelijke voordelen zoals een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een abonnement op het openbaar vervoer, een korting op bank- en verzekeringsproducten enz.

Gelieve te solliciteren via Job | Data Engineer - Campaign Support | Brussel - Vacatures - Belfius