FULL_TIME

Database Specialist - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-29

Werkomgeving

Je zal tewerkgesteld worden bij de Directie van de politionele informatie en ICT (DRI) van de Federale Politie, die verantwoordelijk is voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen, en meer bepaald bij de dienst Systems Division (DIST), die de ICT-systeemarchitectuur ontwikkelt en de ICT-systemen organiseert en beheert. Deze dienst staat in voor : 

 • de technische analyse van de systeembehoeften,
 • de ontwikkeling en het beheer van de systemen (servers, netwerken, databases, communicatie, video),
 • het ontwikkelen van technische standaarden voor de politionele organisatie en
 • voor het implementeren van ICT-beveiliging en -bescherming
 • het beheer van de datacentra, de centrale infrastructuren en de in daar aanwezige technische systemen

De divisie levert in deze domeinen ook een gespecialiseerde derdelijns ondersteuning aan.

Taakomschrijving

In het kader van uw functie zult u meewerken aan de realisatie van de digitale transformatie van de Geïntegreerde Politie door het, op een beveiligde manier, in plaats stellen van verschillende  instrumenten en technologieën om aan de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. In dit opzicht spelen database oplossingen een belangrijke rol en een moderne, betrouwbare, performante en vooral beveiligde omgeving is van essentieel belang.   
Daartoe zult u deel uitmaken van een multidisciplinair team.  Binnen dit team zult u de functie van DBA Specialist bekleden.

 Uw taken omvatten onder andere :

 • Modellering van de databases voor de verschillende politionele toepassingen
 • Ondersteuning ten behoeve van de gebruikers en ontwikkelaars
 • Monitoring, fine-tuning en beveiliging van de politionele data
 • Continuïteit van de diensten garanderen door backup/restore procedures uit te werken en te testen
 • Optimalisering en verbetering van de prestaties van de databases

De functie impliceert deelname aan een permanentie beurtrol 'contacteerbaar en terugroepbaar' buiten de normale kantooruren.

 Profielomschrijving

 • Master of Bachelor informatica, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Ervaring in het beheer van databanken in een operationele en gedistribueerde omgeving , in de definitie en het uitwerken van backup- en recovery-procedures, in de ondersteuning bij de installatie en de configuratie van DBMS-systemen, in het optimaliseren van DBMS-systemen en in monitoring ervan.
 • Ervaring in het ontwikkelen van data synchronisatiemechanismen tussen meerdere databanken.
 • Ervaring in het ontwikkelen van DB-modellen in functie van de specifieke behoeften van ontwikkelingsprojecten.
 • Relevante ervaring van minstens 5 jaar in de uitoefening van deze functie.  
 • Kennis van het DBMS PostgreSQL en/of Intersystems Caché en/of ElasticSearch is een must
 • Kennis van ETL/Datawarehouse tools (SAP, SAS, …).
 • Grondige kennis van database connectiviteit (ODBC/JDBC, web services , XML, .net).
 • Goede kennis van de server besturingssystemen Enterprise Linux (bij voorkeur RedHat Enterprise Linux) en Windows Server.
 • Kennis van netwerkstandaarden (TCP/IP, http, SSL (SSH, SCP,…)).
 • Bij voorkeur tweetalig zijn (Nederlands, Frans) of, indien niet, over voldoende basiskennis van een tweede landstaal beschikken om probleemloos te kunnen deelnemen aan vergaderingen met andere specialisten en met vertegenwoordigers van de gebruikers.
 • Een degelijke kennis van technisch Engels is onontbeerlijk.  

Wij bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.