FULL_TIME

IT BI Expert - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-26

Werkomgeving

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) ondersteunt de beleidsstrategie en de federale overheid  in verschillende domeinen, zoals digitale transformatie, human resources, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten.

Om zijn opdrachten uit te voeren maakt de FOD BOSA gebruik van verschillende computergestuurde beheeroplossingen waar hij gegevens uit haalt en valoriseert om de stakeholders hulp bij de besluitvorming te bieden.

De dienst Business Intelligence Competence Center (BICC)

De dienst BICC heeft als opdracht de gegevens van de verschillende businesses van de FOD BOSA te valoriseren via strategische rapporten en zo alle federale overheidsdiensten en de politiek hulp bij de besluitvorming te bieden en meer transparantie aan het grote publiek te bieden.

Om zijn doelstellingen te behalen wil het BICC zijn team van interne experts uitbouwen en zijn technische competenties uitbreiden. Deze experts evolueren voornamelijk binnen een projectstructuur die een catalogus van geëvolueerde rapporteringsproducten ontwikkelt. Ze werken dagelijks in een moderne, technologische omgeving die gebruik maakt van verschillende authentieke gegevensbronnen

Taakomschrijving

 • Je vertaalt de functionele businessanalyses naar technische specificaties en volgt daarbij de governanceprincipes en de best practices van het team.
 • Je doet impactanalyses met betrekking tot de BI-objecten.
 • Je genereert de datastromen en datamodellen voor de rapporteringsproducten.
 • Je ontwikkelt de nieuwe producten en leidt de gebruikers op.
 • Je documenteert je realisaties.
 • Je levert steun bij de tests voor de validering van de producten.
 • Je geeft tweedelijnsondersteuning om de BI-incidenten in de rapporten op te lossen.
 • Je ondersteunt de gegenereerde producten, door incidenten (2e lijn) op te lossen of verdere ontwikkelingen te realiseren.
 • Je levert een bijdrage tot het datamanagement.
 • In overleg met de andere experts stel je innovatieve aanpakken voor waarmee de productcatalogus kan worden aangevuld of de praktijken kunnen worden geoptimaliseerd.
 • Je ontwikkelt je competenties en deelt ze met de andere experts.

Profielomschrijving

 • Jij beschikt over een Master in een informatica vak
 • Je beheerst de technische concepten van BI.
 • Je hebt minimum 2 jaar ervaring als SAP PBW- en/of SAP Business Object- en/of Crystal report-ontwikkelaar of -architect.
 • Je bent in staat de architecturale elementen die verband houden met je expertisescope voor te stellen en op te zetten.
 • Je kan volledige technische specificaties opstellen om nieuwe producten te maken voor de BI-catalogus.
 • Je kan de nodige documentatie opstellen zodat je collega's het door jou gemaakte product kunnen ondersteunen.
 • Je kan problemen oplossen en alternatieven voorstellen.
 • Je houdt ervan in teamverband te werken, je bent transparant en je deelt je ideeën.
 • Je ontwikkelt je competenties
 • Je bent klant- en resultaatgericht.
 • Je bent in staat de technische tests van je realisaties te formaliseren en uit te voeren.
 • Je komt je verbintenissen na en neemt verantwoordelijkheid voor de ondernomen acties.

Wij Bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.