FULL_TIME

IT Architect - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-29

Werkomgeving

 • De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën beheert de financiële middelen van de staat ‘als een goede huisvader’. Zo zorgt de FOD er mee voor dat deze middelen ingezet worden in het belang van onze samenleving, bijvoorbeeld voor infrastructuur en sociale zekerheid. Om dit te kunnen realiseren, is de FOD verantwoordelijk voor het rechtvaardig en efficiënt innen van belastingen en taksen.

 • De FOD Financiën is een grote en diverse organisatie, met gemotiveerde medewerkers die elke dag het verschil maken. Elk met hun eigen talenten zetten zij zich in om onze doelstellingen te behalen. De vier waarden die daarbij centraal staan zijn gedreven, correct, integer en dienstbaar.

Taakomschrijving

 • Als architect speel je een sleutelrol bij het tot stand komen van nieuwe IT applicaties.

 • Je wordt betrokken bij het proces vanaf het formuleren van behoeften tot en met de oplevering van de oplossing.

 • Je hebt veel aandacht voor het schrijven en onderhouden van de ondersteunende documenten.

 • Je beheert je project van A tot Z, vanaf de business case tot en met acceptatietesten en oplevering.

 • Je waakt over de scope en de risico's, maakt een planning en rapporteert over de vooruitgang van het project.

 • Je maakt een gedetailleerde behoefteanalyse en zoekt samen met de klant naar geschikte oplossingen; hiervoor communiceer je constant en verzorg je de interface tussen business en ICT.

 • Je begrijpt de beheers- en beleidsprocessen en denkt mee met de procesverantwoordelijke om ze te vereenvoudigen.

 • Afhankelijk van je oriëntatie (business, applicatie, architectuur) gebruik je modellen en methoden om de architectuur in kaart te brengen en het ontwerp van nieuwe systemen te ondersteunen.

 • Je ondersteunt interne klanten bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen en toepassingen, ook voor beleidsinformatie en datawarehouse rapportering.

 • Je helpt mee de werking van de organisatie te optimaliseren.

Profielomschrijving

Opleiding en ervaring

 • Je behaalde een universitair diploma

 • Je hebt een relevante professionele ervaring als analist of architect van minstens 2 jaar in één of meerdere van volgende domeinen: enterprise-, applicatie-, informatie- of technologische architectuur (opzetten, uitvoeren, controleren en verbeteren).

Technische competenties

 • Je bent enthousiast om een coördinerende rol op te nemen.

 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en kan goed onderhandelen.

 • Je hebt een passieve kennis van de tweede landstaal.

 • Je werkt georganiseerd, je weet prioriteiten te stellen en je slaagt erin de verschillende betrokken partijen van een project te coördineren.

 • Je hebt kennis inzake analysetechnieken en ontwerp.

 • Je hebt een kennis van modellering van business, applicaties, data en technologische systemen, onder meer via beheersing van BPMN, UML, ER/D modelleringstechnieken.

 • Je hebt kennis van projectmanagement gebaseerd op Agile en Prince2.

 • Je hebt een goede kennis van het enterprise architectuur framework TOGAF.

 • Je hebt een kennis van: 

  • trends en evoluties in de ICT markt; 

  • applicatie-ontwikkeling en testen van applicaties; 

  • basisconcepten van SOA (Service oriented architectures); 

  • relationele databanken en document management;

  • authenticatie en authenticatiesystemen en de basisconcepten voor beveiliging van ICT systemen;

  • financiële modellen voor beheer van ICT.

Wij bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken? Hou jij wel van een uitdaging? Wil jij een meerwaarde creëren voor de maatschappij, via de informatisering van diensten voor de burger? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.