FULL_TIME

Enterprise Architect - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-29

Werkomgeving

De Dienst Vreemdelingenzaken is bezig met de digitalisering van zijn volledige werking. We zoeken hiervoor een Enterprise Architect.

Bijkomend neemt hij ook een meer centrale rol in; samen met de andere Architecten en adviseert hij over de gebruikte technologie voor de verschillende modules en het gebruik ervan bij de verschillende projecten en teams. 

Taakomschrijving

 • Bijhouden van de bibliotheek binnen EA Sparx en waken over het consequent en coherent gebruik van het daarbinnen gedefinieerde metamodel dat door allerlei verschillende rollen dient te worden toegepast
 • Op basis van input van business, in samenwerking met de cel digitalisatie, een team van analisten de reeds actieve Architecten kunnen bijdragen aan het definiëren van de Architectuur;
 • Bijdragen aan het uitbouwen van een technische architectuur, in samenspraak met de stafdienst ICT en alle betrokken partijen.
 • Input geven voor de uitbouw van een roadmap, opvolgen en ondersteunen van digitalisatieprojecten, zowel intern uitgevoerde als uitbestede projecten
 • Meewerken aan definiëren van standaarden binnen de organisatie voor de uitbouw van het applicatielandschap
 • Opvolging van de documentie van de applicatie -, informatie - en business architectuur evenals het up to date houden van de documentatie
 • Ondersteuning in de uitbouw van digitale uitwisseling van informatie met externe partners, op het nationale en Europese niveau
 • Begeleiding in de implementatie van de strategische visie van de organisatie op IT-vlak wat onder andere begeleiding van de organisatie in de overgang naar een nieuwe IT-omgeving inhoudt.
 • Actieve bijdrage leveren aan de voorstellen van een Solution Architect en in overlegmomenten met de andere architecten

Profielomschrijving

 • Kennis van modelleertalen BPMS, CMMN, ULM, Archimate
 • Methodologische kennis van Prince2, Agile (Scrum, Safe), TOGAF, RUP
 • Kennis van het ontiwkkelproces van applicaties en de verschilllende rollen die daarin betrokken zijn
 • Conceptuele kennis van BPMS, Micro services, micro fontends, app containerization, enterprise integration patronen is een pluspunt
 • Kennis van de stand van zaken binnen de ontwikkeling van diensten via on premise oplossingen
 • Conceptuele kennis van de termen gebruikt bij het beheer van databanken
 • Kennis van de technieken en concepten die nodig zijn om een Architectuur te definiëren
 • Conceptuele kennis van Infrastuctuur-gerelateerde begrippen
 • Goede luisteraar, flexibele houding en assertieve communicator

Talenkennis :

 • Je bent vlot in Nederlands of Frans
 • Je hebt bovendien goede kennis van de andere landstaal
 • Je beschikt over een praktische kennis van het Engels.

Wij bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken? Hou jij wel van een uitdaging? Wil jij een meerwaarde creëren voor de maatschappij, via de informatisering van diensten voor de burger? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.