FULL_TIME

Senior .NET Front-End Developer - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-29

Werkomgeving

De Dienst Vreemdelingenzaken moderniseert in het Evibel NG programma haar kerntoepassingen. Om dit te bereiken wordt er gewerkt aan een modulaire architectuur door middel van microservices en micro frontends. De verschillende projecten worden uitgewerkt door kleine zelfsturende teams. Zowel op niveau van het programma als op niveau van de verschillende teams wordt er via Agile methodieken samengewerkt. Voor een nieuw op te richten team zijn we op zoek naar een gedreven Senior .Net Front-End ontwikkelaar.

Profielomschrijving

 • je hebt kennis van volgende technologien :
  • Angular & Typescript
  • Bootstrap
  • Kendo UI
  • Custom component repository management (Storybook, …)
  • ASP.NET Web API & ASP.NET Core Web API
  • TFS & GIT
 • je hebt kennis van volgende technologieen zijn een plus :
  • FE Testing (Jest, Mocha-Chai-Sinon)
  • Micro-FE architectuur
  • Docker/Kubernetes
  • Entity Framework
 • Je bent Franstalig of Nederlandstalig en je hebt een goede kennis van de andere landstaal
 • Je hebt 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Elk personeelslid van de Dienst Vreemdelingenzaken die betrokken is in de ontwikkeling van de nieuwe digitale omgeving dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Wij bieden

Wil je in een boeiende omgeving werken? Hou jij wel van een uitdaging? Wil jij een meerwaarde creëren voor de maatschappij, via de informatisering van diensten voor de burger? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.