FULL_TIME

Project Manager Secure Network - Egov Select

Brussel BE
2022-01-25
2022-01-26

Project Manager van een IT-netwerk dat 24/24 en 7/7 beheerd en beveiligd wordt.

Werkomgeving

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN, Crisiscentrum | News ) is op zoek naar een beveiligingsexpert / beveiligingsprojectmanager, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van ICT/beveiligingsprojecten voor het NCCN. Je komt terecht in een multidisciplinair team waarin u de rol van projectleider op u neemt. Uw voornaamste taak zal erin bestaan de behoeften van klanten en belanghebbenden te analyseren en oplossingen voor te stellen aan het management om deze behoeften te vertalen in ICT-oplossingen, nieuwe richtlijnen, procedures en processen.

Project Secure Netwerk

Doel van dit project is een IT-netwerk op te zetten dat 24/24 en 7/7 beheerd en beveiligd wordt, de nodige beveiligde applicaties te ontwikkelen en de passende diensten te verlenen voor complexe multidisciplinaire IT-platforms waarbij meerdere veiligheids- en inlichtingendiensten betrokken zijn. Dit alles gebeurt conform het coalitieakkoord, in samenwerking met CCIV-partners zoals Defensie, de geïntegreerde Politie, VSSE, ....

Veilige informatienetwerken zijn van fundamenteel belang voor het functioneren van de hedendaagse samenleving. Zij zijn ook van essentieel belang voor de veiligheids- en inlichtingendiensten. Aangezien samenwerking tussen deze diensten bijdraagt tot een effectiever en efficiënter veiligheidsbeleid, wordt het NCCN verzocht om via het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid (CCIV) de aanzet te geven tot acties in die richting. Het ondersteunt de visie van een veilige en beveiligde organisatie, waarvan de ontwikkeling van een geïntegreerd, efficiënt en veilig operationeel communicatienetwerk en bijbehorende operationele toepassingen een van de belangrijkste diensten is. In deze omgeving is er ook behoefte aan uitwisseling van gevoelige en gerubriceerde informatie tussen deze diensten.

Bovendien is het telecommunicatienetwerk van de regering (REGETEL), een alternatief communicatiesysteem dat door de federale regering ter beschikking wordt gesteld en bij de NCCN is ondergebracht, dringend aan vernieuwing toe. Ongeveer 250 autoriteiten zijn op dit netwerk aangesloten.

De NCCN-omgeving is een 24/7/365-operatie die moet worden uitgerust met de nodige redundantie. Het beveiligde netwerk wordt ook gebruikt om de communicatie tussen ons en de verschillende overheidsdiensten te verzekeren in tijden van crisis, maar ook op dagelijkse basis. Een goede kennis van "Defence in depth"-concepten is vereist en de aanpak van deze methode moet inherent worden beheerst door de PM. Het documenteren en ontwikkelen van vereisten is een integraal deel van de rol van de PM doorheen het project. De kwaliteit van de geleverde taken en de documentatie is ook een criterium voor de evaluatie van de rol van projectmanager.

Taakomschrijving

 Als Project Manager Secure ben je verantwoordelijk voor :

 • De opstelling en follow-up van procedures en richtlijnen voor "Beheer van beveiligde gegevens en projecten in verband met het beveiligde hybride informatiseringsproces".
 • Opstellen en volgen van procedures en richtlijnen voor de "veilige configuratie van netwerkarchitectuur, toepassingen, firewalls, routers".
 • Overleg met de Business over de veiligheidsrollen die moeten worden ingesteld voor de nieuw te ontwikkelen applicatie en definitie van de verschillende niveaus van toegangsrechten, toegang voor derden en externe toegang voor gebruikers en de uitvoering en het beheer van het project.
 • De modaliteiten van de toepassing van vertrouwelijkheidsregels en veiligheidsclassificatie op alle gegevens die vanuit de toepassing zullen worden verwerkt en/of doorgegeven
 • Projectbeheer van gebruikers van gevoelige en geclassificeerde gegevens en de toepassing en bewustmaking van gebruikers van de beveiliging van toepassingen.
 • Validatie van de voorgestelde architectuur van de NCCN-toepassingen vanuit het oogpunt van het beveiligingsproject.
 • Risicobeheer van de verschillende beveiligingsprojecten
 • Follow-up van technologische updates
 • Follow-up van incidenten
 • Verstrekking van de nodige documentatie aan gebruikers en technisch beheerders

Profielomschrijving

 • Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in ICT-beveiliging
 • Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in het beheer van complexe ICT-beveiligingsprojecten, met inbegrip van de planning van de continuïteit van de werken en van het risicobeheer.
 • Je hebt een goede kennis van communicatiesystemen
 • Je hebt een goede kennis van beveiliging en toegangsbeheer
 • Je hebt kennis van relevante wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging (waaronder de Privacy Act)
 • Je hebt een goede kennis van de technologische ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Je hebt een goede kennis van MS-Project
 • Je hebt een goede kennis van MS-Office
 • Je hebt goede kennis van Prince 2
 • Je hebt een goede kennis van M365
 • Je hebt een goede kennis van ITIL processen
 • Talenkennis: Frans, Nederlands of Engels

Troeven :

 • Ervaring met veiligheidsprojecten in samenwerking met Defensie of de Federale Politie
 • Kennis van het "Defence in Depth" concept
 • Ervaring met zeer gevoelige omgevingen onder openbaarmakingsembargo
 • Ervaring met geclassificeerde netwerken (militair of NAVO)

Wij bieden

Onze federale overheid is volop aan het informatiseren: van cyber security uitdagingen tot digitale communicatie, van netwerkverbeteringen om onze nieuwe manier van werken te ondersteunen tot complexe ontwikkelingsprojecten en optimalisatietrajecten van bestaande applicaties. Wil je hieraan meewerken en zo een maatschappelijke meerwaarde creëren, terwijl je ook aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken en maximale mogelijkheden krijgt om je ambities waar te maken? Dan bieden we je een duidelijk doel in een stimulerende omgeving en een zeer competitief salarispakket met een hele reeks extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mobiliteit, pensioenfonds…). Tevens hechten we veel belang aan een gezonde balans tussen werk en privé – met telewerk voor de meeste functies – en zijn onze kantoren zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.