FULL_TIME

Bachelor Internet of Things (IoT) - Nationale Bank van België

Brussel BE
2021-05-04
2021-05-16

Omgeving

De Nationale Bank van België beschikt over een omvangrijk patrimonium met een bruto totale oppervlakte van ongeveer 200.000 m², verdeeld over de sociale zetel te Brussel en zijn toekomstig Cash Center te Zellik. De specifieke veiligheidsvereisten eigen aan een centrale bank, de fluctuerende noden aan kantoorruimte en de vereisten voor comfort en de beheersing van de milieu effecten maken dat dit patrimonium voortdurend moet aangepast worden en gemoderniseerd.

Hiervoor zoeken we een enthousiaste bachelor IoT (Internet of Things) om de afdeling Projecten, Exploitatie en Onderhoud van de dienst Uitrusting en Technieken als onderdeel van het departement Facility Management te versterken. Je zorgt voor de verbinding tussen de projectteams en deze van exploitatie en IT, welke gespecialiseerd zijn in de verschillende technische domeinen van de gebouwen.

Je neemt deel aan de ontwikkeling van de lange termijn visie van de gebouwen van de Bank en haar implementatie wat betreft de Smart Buildings oplossingen en IoT. Hiertoe werk je mee aan de ambitie van de Bank om tegen 2030 een geheel van oplossingen te bereiken die toelaat om de energie-impact van de Bank te beperken, een stimulerende werkomgeving voor het geheel van het personeel te bereiken en een optimaal gebruik van onze kantoorruimtes en dit via een intelligente uitbating van onze lokalen dankzij de informatica en aanverwante objecten.
 

Functie

 • deelname aan de invoering en ontwikkeling van informatica instrumenten verbonden met het facility management (Smart Buildings instrumenten). Hun opportuniteiten evalueren, de impact op het terrein verduidelijken van deze uitvoering, meer bepaald in termen van IoT, uitrustingsvereisten (sensoren, …), communicatie protocols, informaticaveiligheid, …
 • deelnemen aan de definiëring, de samenhang en de standaardisatie van verschillende geïmplementeerde oplossingen en hun impact (architectuur, communicatie protocols, type van materiaal, …)
 • de operationele opvolging verzekeren van de projecten verbonden aan Smart Buildings vanaf de bepaling van de behoefte tot de uitbating van de geïmplementeerde oplossingen
 • deelnemen aan het exploitatiebeheer van het geheel van geproduceerde gegevens
  • de exploitatie verzekeren van de oplossingen verbonden aan Smart Buildings. Daarvoor deelnemen aan de opstelling van de onderhoudscontracten (technieken, Smart Buildings, IoT, …). Het beheer of de ondersteuning ervan verzekeren (contact firma’s, goede uitvoering, facturatie, planning, …)
 • de referentiepersoon zijn wat betreft de oplossing van complexe technische problemen verbonden met de aspecten van de functie (Smart buildings, IoT, …)
 • de kennisoverdracht verzekeren van de IoT-installaties van de Bank bij de wijziging van onderaannemer
 • deelnemen aan de verschillende bouwprojecten als technische contactpersoon voor IoT
 • documenteren en onderhouden van het geheel aan informatie die het beheer van de IoT-installaties toelaat
 • ondersteunen, raad geven, adviseren en opleiden van het geheel van technische beheerders betreffende de IoT-aspecten die hun verantwoordelijkheidsdomein betreffen
 • deelnemen aan de mobiele dispatching (overdag) door de opvolging van het geheel van technische incidenten die kunnen voorkomen in de gebouwen van de Bank. Hiervoor zal de kandidaat eerste interventies uitvoeren in geval van nood en zal hij deel uitmaken van een bewaking in ploegenstelsel
 • deelnemen aan de continue verbetering van uw activiteitendomein.
   

Profiel

 • je bent houder van een bachelor diploma in informatica (netwerken) en beschikken over een bouw technische ervaring of houder zijn van een diploma van technisch bachelor in het domein bouw (HVAC, elektriciteit, automatisering, onderhoud, …) en beschikken over informatica ervaring (netwerken).
 • je beschikt over de praktische en theoretische kennis in de domeinen van de automatisering, of van IoT, en je volgt de evolutie hierin op
 • je hebt Informaticakennis en meer bepaald qua netwerken, technische communicatie protocols (MODBUS, MODBUS/IP, BACnet /IP, LON, KNX, Serieel (RS232), …) en de communicatie tussen PLC en controllers (regulators en HVAC apparatuur) , informatica veiligheid (dot1x, …)
 • kennis van de informatica-instrumenten van het facility management is een troef (gecentraliseerd technisch beheer, Smart Buildings, Digital Twins, Room Booking, GMAO, BIM, Digital Signage, …)
 • je hebt een relevante ervaring van minimum 3 jaar op het gebied van IT
 • je kan zowel autonoom als in teamverband werken
 • je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel met interne klanten als met externe firma's, consulenten en studiebureaus
 • je bent functioneel tweetalig (Nederlands en Frans).