SAP BPC - Anankei

Zaventem
2020-06-29
2020-09-22

In het kader van het initiatief automatisering van de financiële processen voerde onze klant meerdere projecten uit met betrekking tot de financiële planningstools en rapporteringstools voor investering en exploitatie. In 2018 hebben ze een vernieuwde tool voor het uitvoeren van de financiële planning geïmplementeerd in investering. Begin 2020 werd dan de planningsmodule voor exploitatie live gebracht. Ook werd er telkens geïnvesteerd in de evolutie van de rapportering van deze modellen. Recent werd dan ook power BI in gebruik genomen voor het opbouwen van de algemene dashboards voor de opvolging van investering en exploitatie.

Voor eind 2020 wenst I-FBA.2 een belangrijk change project op te zetten om doorheen de ganse organisatie een communicatie uit te voeren om enkele belangrijke kernboodschappen uit te dragen voor een financieel transparant beheer en om de nieuwe rapporteringsvormen in Power BI te communiceren. Op deze manier zal het voor de business eenvoudiger zijn om hun financiële kerncijfers op constante basis te monitoren.

Daarnaast dient een studie te gebeuren die bekijkt welke governance er dient opgebouwd te worden die de Financial Business Partners toelaat voor hun specifiek deeldomein zelf dashboards te gaan opbouwen. Ook de vereiste competenties die nodig zijn bij de verschillende betrokkenen voor het opbouwen van deze rapportering dienen in kaart gebracht te worden.

Scope

Het team staat in voor de uitvoering van het change project van het controllingdomein binnen de organisatie en dit in de periode begin juli tot eind novemberdecember 2020:
- Projectmanager die het beheer van het project uitvoert in overleg met het management van I-FBA.2 en de betrokken process leads;
- Functional analysten die het beheer van het change project uitvoeren en zorgen voor de nodige ondersteuning bij de functionele aspecten en de opbouw van het werkmateriaal dat de change zal begeleiden in overleg met het management van I-FBA.23 en de betrokken process leads;

Delivrables

Het verwachte resultaat na het uitvoeren van de missie is:

Projectopvolging van dit change project
Definitie van het communicatie- en opleidingsplan voor de uitrol van dit change project doorheen de organisatie
voorbereiding en opbouwen van de trainingen
Definitie van de governance en de vereiste competenties van de FBP's voor het opstellen van specifieke dashboards in de deeldomeinen

Vereisten

Minimum ervaring van de laatste 10 jaar

Meerdere jaren ervaring in projectmanagement - 5j
Meerdere jaren ervaring in de technische implementatie van SAP BPC - 5j
Ervaring in het uitschrijven van een blueprint - 5j
MS Office - 4j
Visio - 2j
MS Projects - 2j