Data Engineer - Anankei

Zaventem
2020-06-29
2020-09-22

Description: Project ERP Integration BI PM

Beschrijving van de missie
Missie bij een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt aan een duurzame mobiliteit ten dienste van de sociale en economische ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet heeft het als opdracht een competitieve en aan de huidige en toekomstige behoeften aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen van de spoorwegondernemingen. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

I-ICT ondersteunt alle directies bij het ontwerpen, leveren, in dienst stellen en onderhouden van alle informatica (Information Technology – IT) en Telecom (Communication Technology – CT) oplossingen nodig voor het beheer van het spoorwegnetwerk.

Voor haar eigen behoeften is « ERP Solutions » (I-ICT42) op zoek naar een kandidaat die enerzijds werkt aan de verdere behoeften in het kader van management reporting en anderzijds analyse en simulaties doet om mogelijke afhankelijkheden beter in kaart te brengen.

Om de continuïteit van het goed functioneren van het BI platform te garanderen is het SAP BI Team op zoek naar een Data Engineer (BI Designer)

Je werkzetel bevindt zich in Brussel, in de onmiddellijke omgeving van het station Brussel-Zuid.

Scope

Enkele voorbeelden :

Sprint reporting (SAP PM module for ITIL mgmt.)
KPI dashboarding for mgmt.
Global datamart model for PM purposes
Power BI report integration
GIS visuals in power bi
Model integration to DataLake
...
Delivrables

De nodige data extraheren uit de data sources & de nodige ETL bewerkingen hierop toepassen. Om deze weg te schrijven naar een datawarehouse of data lake.

Ontwerpen van data modellen & data marts, die aan de business noden beantwoorden.

Zorgen voor een kwalitatieve handover to run overdracht: documentatie, autorisaties, testing, enz.

Indicatie verwacht rol: Data Engineer

De Data engineer is in eerste instantie verantwoordelijk voor:
het analyseren van behoeften;
de ontwikkeling, de creatie, de testing en het onderhoud van de data architectuur;
de integratie van nieuwe databronnen, datamanagement technologieën en software tools in bestaande structuren;
het evalueren van mogelijke oplossingen rekening houdende met kosten, risico’s, toekomstige evoluties (functioneel + technisch), impact op maintenance, …;
levert data aan op vraag van de data scientists of BI’ers
het implementeren (inclusief testing) van gekozen oplossing;
het leveren in korte cyclussen en in nauwe samenwerking met de business (agile).
De Data Engineer:
ontwikkelt de data engineering: het extraheren van de data uit de databronnen (via SAP Data Services en/of python scripting)
levert een gedocumenteerde & geteste ETL processen op
produceert test plannen om performantie & unit testing te bekomen (voorkomen regressie,…)
kan performante data modellen & data marts maken, die gemodelleerd worden in SAP HANA volgens het Kimball principe (Hana Native)

dit allemaal moet voldoen aan het uitgewerkte governance kader.
De Data Engineer verzorgt mede de rapportering naar de Teamlead en naar het hogere ICT management.

Vereisten

Key competenties die noodzakelijk zijn:
Data Engineering
Python scripting is een must of aantoonbare kennis in het programmeren
Sap Data services of aantoonbare kennis met een equivalent ETL tool (job organisatie, verschillende types jobs, …. )
Kennis met cloud sources (api , … ) is een must (vb. log analytics , … )
SAP Hana
Kennis Kimball approach is een must (keuze dim/fact, documentatie, … )
Sterke SQL / modelleer kennis is een must (model optimalisatie, … )

Wenselijke competenties die minder noodzakelijk zijn:
Big Data:
Kennis is dit domein is een plusplunt
Spark (python , scala, … )
Hadoop stack (NiFi, …)
Orc, Parquet,…
Streaming
Kubernetes , docker , openshift
….

Reporting
Power BI + Power BI service is een pluspunt (DAX/M-query)

Algemeen:
UML kennis, ERD kennis is een plusplunt
Git kennis is een pluspunt
Teamplayer (werken volgens het scrummodel – agile)
NL/FR/ENG

4-10 year experience