FULL_TIME

Data Governance Manager - Smals

Brussel BE
2022-05-17
2022-05-22

Als Data Governance Manager speel je een actieve rol bij de invoering van de strategie rond gegevensbeheer. Je leidt workshops over het operationeel beheer met het oog op verbetering van de kwaliteit van de gegevens en bescherming van gegevens.

Concreet draag je in samenwerking met de business bij aan het definiëren van de businessglossaria en de inventarisatie van de gegevensbronnen (gegevenswoordenboeken en metagegevens) en catalogus met rapporten.

Je neemt deel aan de invoering van het beleid rond standaardisatie van gegevens (gemeenschappelijke taal en regels) tussen de diensten van de organisatie en met haar partners.

Je neemt deel aan de uitwerking van een permanent verbeterbeleid van de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens binnen de organisatie waarbij de regels en standaarden bepaald en ingevoerd worden.

Je stelt performantie-indicatoren op over de kwaliteit van de gegevens en over de maturiteit van het bedrijf wat betreft de doelstelling om te komen tot een meer datagerichte organisatie.

Je neemt deel aan de ontwikkeling van gegevensmodellen in verband met de dataprojecten voor de business en zorgt voor de update van de bijhorende glossaria.

Je zorgt voor een nauwe samenwerking en regelmatig contact met de diensten die met data werken binnen de business waarbij je de Data Community leidt die deelneemt aan de activiteiten rond data quality, de update van masterdata, opstellen van glossaria, uitwisseling van best practices,…

Je controleert of de governance nageleefd wordt, brengt tijdig de problemen aan om een oplossing voor te stellen en meet de resultaten af tegenover de doelstellingen.

Je rapporteert aan de Chief Data Officer.
 

Profiel

Je hebt een master in de informatica of in de economie, een master als handelsingenieur, burgerlijk ingenieur of in de wiskunde met een bijkomende opleiding in informatica.

Je hebt minstens 3 tot 5 jaar ervaring in databeheer.

Je bent vertrouwd met de reglementering inzake dataprivacy (GDPR).

Je hebt een goede kennis van de governancepraktijken van gegevens alsook van tools voor het beheer van gegevens zoals Collibra of Azura Data Catalog.

Je hebt ervaring met businessprocessmodelling (BPMN, UML) en bij voorkeur kennis in data-architectuur.

Je hebt een goed begrip van de belangrijkste businessprocessen en informaticasystemen die betrokken zijn in de levenscyclus van de gegevens.

Je hebt kennis van de volgende technologieën, talen en tools: SQL, SQL Server, HDFS, Python, SAS Visual Analytics, MS SSAS & SSIS, Power BI.

Je beschikt over een goede analytische geest en een goed samenvattend vermogen en bent resultaatgericht.

Je bent zelfstandig maar kan in teamverband werken binnen een transversale organisatie.

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieskills.

Je luistervermogen en je coachingcompetenties zorgen ervoor dat je de medewerkers kan helpen ontwikkelen.

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en bent in staat je uit te drukken in het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.