Ingenieur technoloog gas - Sibelga

Brussel
2018-09-07
2019-04-25

Sibelga is de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Energie komt over een netwerk van kabels en leidingen tot bij u thuis. Dat netwerk onderhouden en op lange termijn uitbouwen, is één van de taken van Sibelga. 
Voorts is Sibelga verantwoordelijk voor de meteropneming, voor de validatie en voor het beheer van de verbruiksgegevens.

Sibelga telt zowat 1000 medewerkers. Onze medewerkers zijn elke dag in de weer om te zorgen voor een zekere energiebevoorrading en een hoogkwalitatieve dienstverlening.

BIJ WELKE DIENST KOM JE TERECHT?

De taak van de dienst Technologieën en Methodes Gas bestaat erin op zoek te gaan naar het juiste gereedschap en de juiste technieken in het kader van het beheer van het gasdistributienet.  De dienst stelt werkmethodes en instructies op die de opleidingen ondersteunen.

WAT HOUDT DE JOB IN?

 • In het kader van het beheer van het gasnet analyseer en ontwerp je de werkmethodes en de technische documenten.  Daar maken ook de analyse van de bijbehorende risico's, het streven naar een technisch-economisch optimum en de harmonisering van de methodes op federaal niveau deel van uit;
 • Je beantwoordt vragen van de technische diensten over technologieën of methodes. Desgevallend help je de opleidingsverantwoordelijke bij het vastleggen van de technische opleidingen;
 • Je stelt de technische specificaties op  voor de aankoop van materieel en bereidt de gunning van overheidsopdrachten voor om 'zo voordelig mogelijk' in te kopen, rekening houdend met de waarden inzake veiligheid van personen en goederen, de verhouding prestaties/kwaliteit en de milieuaspecten.  Daarvoor leg je contacten met de leveranciers, de interne klanten en de terreinmedewerkers;
 • Je staat in contact met de technologen van andere distributienetbeheerders of andere bedrijven om onze kennis, processen en methoden te verbeteren;
 • Je staat in voor het opvolgen en bestuderen van de normen en de wetgeving die een impact hebben op de technische methodes en specificaties;
 • Je werkt mee aan het technologisch toezicht binnen de onderneming. Je neemt deel aan werkgroepen van technische aard op nationaal niveau.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

 • Je bent ingenieur elektromechanica, chemie of energie. Ervaring met het distributienet is een pluspunt;
 • Veiligheid op het werk is voor jou van het grootste belang;
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en je drukt je vlot uit in het Frans;
 • Je werkt vlot met de Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel...);
 • Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden;
 • Kerncompetenties: sterk in analyse, communicatief en nauwgezet.