Information Security Advisor - Smals

Brussel
2018-10-16
2020-07-04

Als Information Security Advisor bestaat je rol erin de veiligheidsprincipes en het veiligheidsbeleid te bepalen, te promoten en te concretiseren in nauwe samenwerking met de Security Manager.

Je garandeert de veiligheid van de persoonsgegevens.

Meer concreet onderneem je de acties die nodig zijn om een selectiever beheer van de toegangsprofielen te garanderen. Je zorgt ervoor dat het rampenplan evolueert en houdt het up-to-date. Je werkt presentaties uit over het netwerk, de wetgeving en de organisatie van de veiligheid binnen het netwerk en je stelt een vijfjarig preventieplan op. Je ziet erop toe dat de jaarlijkse doelstellingen van dit plan gerealiseerd worden.

Je werkt preventieve maatregelen uit en je zorgt voor de nodige documentatie om een optimaal veiligheidsniveau te garanderen.

Je ondersteunt de implementatie van een systeem voor interne audit en je onderhoudt de samenwerking met de risk manager van de organisatie in het kader van de uitwerking van de interne controleprocessen.

Voor de interne audit verifieer je de kwaliteit van de organisatie.

Je neemt deel aan de redactie van veiligheidsadviezen voor het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

Profiel

Je bent master of bachelor in de informatica en je hebt al een eerste ervaring met de beveiliging van informatie-uitwisselingen. Je bent altijd bereid de nieuwe tendensen op de markt te bestuderen en ze te integreren in de veiligheidsstructuur.

Bovendien neem je altijd je verantwoordelijkheden op in het belang van de klant.

Je probleemoplossend vermogen en je controleaanpak is wat wij zoeken.

Ervaring met interne audits is een troef.

Je hebt een goede kennis van het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.