FULL_TIME

IT Enterprise Architect - Smals

Brussel BE
2023-09-12
2023-09-22

Smals is op zoek naar een IT Enterprise Architect die het Enterprise Architect team versterkt, de ICT-strategie van het bedrijf richting geeft en de coherentie en het beheer van de verschillende technologische initiatieven verzekert.

Binnen het bedrijf draag je bij tot het uitwerken van de technologische strategie en de methodologische opvolging ervan volgens de strategische richtlijnen. Binnen zowel de IT-infrastructuur als de applicatieontwikkeling geef je richting en begeleiding bij de te implementeren IT-architectuur en de te volgen procedures.

Je bent ook verantwoordelijk voor de uitwerking, de documentatie en de verspreiding van normen en standaarden. Je waakt over de naleving ervan met de verschillende betrokken afdelingen.

Je volgt het in kaart brengen van de software- en infrastructuurcomponenten op om de risico's te identificeren en de technologische gezondheid van het bedrijf te evalueren.

Je faciliteert de projecten door onder andere deel te nemen aan de verschillende bestuurs- en validatiecomités.

Je identificeert en specificeert de methoden voor de implementatie van de verschillende bestaande en nieuwe technologieën die nodig zijn voor de ondersteuning en de realisatie van projecten enerzijds en voor de evolutie van de IT-diensten die aan de leden van Smals worden aangeboden anderzijds.

Je zorgt voor een voortdurend technologische opvolging en toont de besluitvormingscomités de opportuniteiten die gunstig zijn voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de diensten.

Profiel

Je hebt een universitair diploma en je beschikt over ten minste 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt een globale kennis van de IT-markt in combinatie met een diepgaande en praktische ervaring inzake softwareontwikkeling of infrastructuur in een cloud-gerichte omgeving.

Je kan op een gestructureerde en didactische manier advies geven, zowel aan gespecialiseerde technici als aan directieleden. Je begrijpt de "business"-behoeften en neemt deel aan de identificatie van de beste IT-oplossingen om deze te vervullen.

Je kan de risico's en beloningen in technologische innovatie in kaart brengen en solide schema's opstellen om de evolutie van het IT-aanbod van het bedrijf te sturen.

Je hebt een actieve kennis van de verschillende modelleringsmethoden en architectuurraamwerken.

Je hebt ervaring met het beheren van leveranciers, zowel op technologisch als op relationeel vlak.

Je communicatievaardigheden en zin voor initiatief behoren tot je grootste troeven.

Een actieve kennis van de tweede landstaal is absoluut nodig.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.