FULL_TIME

Ingenieur intelligente machines/voertuigen - Anankei

Leuven/Lommel BE
2021-06-21
2021-07-08

Onze klant is op zoek naar een gedreven onderzoeksingenieur voor intelligente machines en voertuigen

Je optimaliseert mechanische parameters bij complexe bewegingen binnen gecombineerde aandrijflijnen. Je bedenkt nieuwe concepten voor de volgende generatie energiezuinige machines en verfijnt de sturing op 3D-gecoördineerde bewegingen.
In functie van je eigen expertise werk je mee aan één of meerdere van volgende uitdagingen:
• Het voortouw nemen in 3D-modellering en simulatie van gecoördineerde bewegingen door meerdere aandrijflijnen met flexibele onderdelen en complexe contact-dynamica;
Daartoe zal je concreet:
o Structurele belastingen en dynamica analyseren, door in te zoomen op de knelpunten;
o De controle van de bewegingen in de machine verbeteren (Python, Matlab, Simulink);
o Het bewegingstraject plannen binnen een 3D modelleringsoftware (Simcenter 3DSiemens – Robotran- Matlab/Simscape multibody);
o Het systeem als geheel herdenken (eg. fysische parameters van componenten, E-flow, performantie);
o Nieuwe mogelijkheden verkennen. Je wordt het aanspreekpunt binnen en buiten de organisatie voor jouw expertise;
o Technische discussies aangaan met de bedrijfsvertegenwoordigers in het onderzoek;
o Plannen en uitvoeren van validatie experimenten met het team.
• Je definieert softwarearchitectuur voor prototypes van geïntegreerde systemen in onderzoek naar autonome rijtechnologie.
In deze rol:
o Ben je verantwoordelijk voor de softwarearchitectuur voor prototypes van geïntegreerde systemen;
o Werk je samen met een team van mechatronica-ingenieurs waarbij uitdagingen zoals voertuiglokalisatie, trajectplanning, detectie van bewegende obstakels, gegevensuitwisseling met andere voertuigen, ... aangepakt zullen worden;
o Werk je samen met het team een strategie uit om nieuwe intelligente softwarecomponenten te integreren (algoritmen voor autonome en intelligente opties die in modelleertalen ontwikkeld worden);
o Neem je de leiding in het besluitvormingsproces over de structuur en vereisten van softwarecomponenten;
o Ben je betrokken bij het project vanaf het eerste conceptuele denkwerk tot en met de real-time implementatie (C++, ...);
o Verbind je alle betrokken onderzoekers vanuit je helikopterperspectief;
o Heb je oog voor de mogelijkheden die gecreëerd worden door de nieuwste softwareontwikkelingen en draag je met je ideeën bij tot de definiëring van nieuwe onderzoeksprojecten.

Vereisten

Je bent:

− Bezitter van een doctoraats- of masterdiploma in een relevante wetenschappelijke richting;
− Ervaren in één of meerdere van bovenstaande topics in een industriële of academische omgeving;
− Iemand die het evenwicht weet te bewaren tussen het theoretisch optimum en wat praktisch mogelijk is.

Afhankelijk van het hierboven vermelde uitdagingen waar je op zal meewerken, kunnen onderstaande troeven bijdragen tot een positieve evaluatie:

− Sterke technische bagage in kinematica en dynamica (structural design, structural analysis, stress analysis, materials, machine drivetrains);
− 5-10 jaar ervaring in dynamische mechanische modellering en controle (Matlab, Simulink, Python);
− Gebruikservaring in modelleersoftware voor 3D-gecoördineerde bewegingen (Simcenter 3DSiemens, Robotran, Matlab Multi-Body, of Simscape Multi-Body);
− Affiniteit met het ontwerp van aandrijflijnen van machines of voertuigen & hun systeemarchitectuur.
− Een goede kennis van softwareontwikkelingstalen (C, C++, C#);
− Een goed overzicht van de mogelijkheden van nieuwe software- en technologieontwikkelingen en hun toepassingen.
− Voor de meer ervaren profielen is enige ervaring/affiniteit met het coachen en begeleiden van junior onderzoekers/collega’s in projecten een bijkomende troef.