FULL_TIME

Onderzoeksing. Innov. Elektr. Aandrijvingen - Anankei

Leuven/Lommel BE
2021-06-21
2021-07-08

Onderzoeksingenieur innovatieve elektrische aandrijvingen (LEUVEN-LOMMEL)

Als systeemingenieur en onderzoeker draag je bij aan het herontwerpen van elektrische systemen in aandrijvingen en het beheren van alle energiestromen daarin.

In functie van je eigen expertise werk je mee aan volgende uitdagingen:

• Verbeter de energieprestaties binnen een systeem van onderling verbonden machines en neem het voortouw bij het herontwerpen van gehele elektrische systemen:
Voor heel diverse toepassingen (weefgetouwen, e-voertuigen, industriële robots, slimme fabrieken, ...):
o Zoek je samen met het team uit hoe je de energiestromen effectief kunt beheren en controleren;
o Optimaliseer je de totale eigendomskost (betrouwbaarheid, efficiëntie, stroomkwaliteit, ...);
o Integreer je out-of-the-box ideeën voor energieopslag (bv. supercondensators, thermische buffering, mechanische opslagoplossingen zoals veren & vliegwielen, ...);
o Creëer je de hoogwaardige systeemarchitectuur;
 Leid je de integratie van sub-modules, de dynamische modellering van energiecomponenten en hun besturing, waarbij het grotere geheel voortdurend in het oog gehouden wordt;
 Traceer je nieuwe onderzoeksmogelijkheden en stel je nieuwe projectideeën voor.

• Verbeter de prestaties van aandrijfsystemen met hardware-in-the-loop-tests
o Virtuele en experimentele tests organiseren
 Samen met het projectteam definieer je het testplan voor onderzoeksprojecten;
 Je ontwerpt en implementeert middelen voor testautomatisering (bijv. Labview).
 Voorafgaand aan experimentele tests creëer je virtuele modellen creëren, je past ze aan en valideert ze;
 Je legt de hardware-instrumenten voor experimentele tests vast;
 Je voert experimentele en gemengde virtueel-experimentele tests uit vanuit onze labo’s in Lommel.
o Na de tests samen met je team de testgegevens verwerken en de resultaten analyseren
o De reikwijdte bepalen van wat we kunnen doen
 Je kent je infrastructuur en identificeert de reikwijdte en timing van de onderzoeksoplossingen die we aan ondernemingen kunnen aanbieden;
 Je detecteert de opportuniteiten voor nieuwe bedrijfsactiviteiten;
 Je formuleert de vereisten voor de nieuw benodigde uitrusting of software.
o De technische infrastructuur coördineren
 Je bouwt nieuwe infrastructuur, prototypes van intelligente voertuigen/machines & testopstellingen voor ondernemingen;
 Je past bestaande infrastructuur aan nieuwe onderzoeksbehoeften aan;
 Je verzekert dat alle uitrusting en infrastructuur op elk moment veilig en optimaal werkt.

Vereisten

Je bent:

− Bezitter van een doctoraats- of masterdiploma in een relevante wetenschappelijke richting;
− Ervaren in één of meerdere van bovenstaande topics in een industriële of academische omgeving;
− Iemand die het evenwicht weet te bewaren tussen het theoretisch optimum en wat praktisch mogelijk is.
− Voor de meer ervaren profielen is enige ervaring/affiniteit met het coachen en begeleiden van junior onderzoekers/collega’s in projecten een bijkomende troef.