FULL_TIME

IT Teamleader Infrastructuur - Anankei

Antwerpen BE
2021-05-07
2021-05-31

Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.

Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt. Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor.

Wie dit DNA met ons deelt, past 100% bij ons.
Voor onze klant uit Antwerpen zijn we op zoek naar een gedreven IT Teamleader.

Wat is het doel ?

Je draagt verantwoordelijkheid voor de aansturing, coördinatie en opvolging van de activiteiten binnen het eigen team, alsook het managen en coachen van het team, teneinde de afgesproken niveaus van output/dienstverlening naar de interne/externe klant toe te garanderen.
Je realiseert teamdoelstellingen binnen vooropgestelde budgetten, kwaliteitseisen en timing.
Je geeft leiding aan de IT Service Officer en IT System Officer.

In jouw rol ben je verantwoordelijk voor :

- Vertalen van het beleid van de afdeling IT in functionele richtlijnen en operationele taken voor het eigen team, opvolgen van het behalen van de targets en werkzaamheden en monitoren van de prestatie van de teamleden, in lijn met de IT doelstellingen;
- Verdelen, toewijzen, coördineren en/of prioriteren van de uit te voeren activiteiten binnen het team, op basis van het te verdelen werk en rekening houdend met een gebalanceerde werkdruk;
- Aantrekken, motiveren, managen, evalueren en ontwikkelen van teamleden/ afdelingsmedewerkers, gebruikmakend van de HR-processen en binnen het strategisch waardekader van de organisatie met nadruk op een coachende leiderschapsstijl;
- Uitvoeren van werkzaamheden binnen het eigen team door tekort aan resources of indien de tijdsindeling het toelaat;
- Periodiek en ad hoc zorg dragen voor het communiceren rond de stand van zaken en het opstellen van relevante rapportages;
- Proactief geven van input en actief aanreiken van suggesties vanuit het eigen vakgebied om bestaande methodes, systemen en procedures te verbeteren, op basis van pijnpunten en vaak voorkomende problemen;
- Instaan voor de eigen veiligheid, alsook het team opleiden en coachen in het identificeren van gevaren en risico’s;
- Verbeteringen voorstellen m.b.t. VGM, alsook werknemers betrekken in het doorvoeren van verbeteringen en hen stimuleren verbetervoorstellen en – ideeën te delen.

Vereisten

Jouw background :

Je hebt een Bachelor
Je hebt minimum een 6-tal jaar ervaring in een gelijkaardige functie
Leidinggevende capaciteiten: relevante ervaring in het aansturen, coachen en motiveren van medewerkers
Je bent communicatief sterk
Je hebt een gedegen kennis van ITIL en IT Infrastructuur
Je bent bereid je kennis te delen met de groep