PART_TIME

Junior medewerk(st)er ICT (tijdelijk) - Provincie Antwerpen

Ranst BE
2020-12-07
2021-01-27

Campus Vesta

Je bent op zoek naar een boeiende job in een veelzijdige organisatie? Dan ben je bij het APB Campus Vesta aan het goede adres.

Wie zijn wij?

Campus Vesta is het provinciale opleidingscentrum voor brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening, rampenmanagement en politie. Door de opleidingen van de verschillende hulpdiensten samen te brengen, wil de Provincie Antwerpen samenwerking en multidisciplinaire oefeningen stimuleren. Het APB Campus Vesta is gevestigd in Ranst op een terrein van 50 ha. Meer dan 90 vaste medewerkers en 700 externe lesgevers bouwen de campus mee uit tot een internationaal gerenommeerd opleidings- en kenniscentrum op het vlak van veiligheid en preventie. Ook bedrijven en verenigingen zijn welkom voor kwalitatieve veiligheidstrainingen.

Wij bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 1 jaar. Verlenging is mogelijk.

Je plaats van tewerkstelling is Oostmalsesteenweg 75 2520 Emblem/Ranst.

Bij voldoende inschrijvingen kan de vacature voortijdig worden afgesloten.

Wat zal je doen als junior medewerker ICT?

Je biedt dagelijkse eerste- en tweedelijnshulp aan de gebruikers met betrekking tot alle ICT services :

• je beantwoordt oproepen van gebruikers en docenten
• je schat in of je een vraag/incident zelf kan oplossen dan wel moet escaleren naar ICT specialisten
• je lost zelf incidenten op (gebaseerd op kennis/ervaring, gekende problemen, historiek)
• je geeft complexere issues snel en efficiënt door aan de specialisten
• je signaleert niet standaard vragen of wijzigingen
• je helpt de PC-gebruikers en geeft hen raad in het doeltreffend gebruik van de software en hardware
• je ondersteunt de lokale systeembeheerder
• je configureert en ondersteunt mobiele devices
• je voert dagelijkse controles uit (systeem- en applicatie healthchecks)
• je werkt mee aan een goede kennisoverdracht binnen het team

Je helpt de lokale systeembeheerder bij het uitwerken van nieuwe initiatieven.

Wie ben jij?

Bij het APB Campus Vesta schrijven we Samenwerking, Ownership (initiatief nemen) en Klantgerichtheid met een hoofdletter.

Als junior medeweker ICT beschik je over de onderstaande gedragscompetenties:

• samenwerken: Je neemt spontaan en actief deel aan samenwerkingsverbanden tussen collega’s binnen en buiten het team.
• Ownership (initiatief nemen): Je voelt je verantwoordelijk voor de dienstverlening van ICT en zoekt actief mee naar antwoorden of oplossingen wanneer je hierop wordt aangesproken.
• klantgerichtheid: Je stelt in je handelen steeds het belang van de klant centraal.
• kwaliteit nastreven: Houdt zich aan de vooropgezette kwaliteitsstandaarden bij het uitoefenen van de taken.
• nauwgezetheid: Je voert (repetitieve) taken foutloos uit en controleert het eigen werk.
• plannen en organiseren: Je plant en organiseert de aan jou toegewezen taken zodat de gemaakte afspraken worden behaald.
• resultaatgerichtheid: Je stelt zelfstandig een stappenplan op om moeilijke of uitdagende doelen te bereiken en stuurt bij indien nodig.
• problemen analyseren: Je legt vlot verbanden en detecteert oorzaken van problemen die onze dienstverlening belemmeren.
• oordelen: Je komt binnen je expertise domein tot een gefundeerd oordeel en houdt rekening met eventuele neveneffecten of consequenties.
• communicatief: je kan je vlot mondeling uitdrukken en kan een probleem (oplossing) op een gestructureerde manier samenvatten en beschrijven (beknopt en ter zake)
• stressbestendig: je blijft kalm en rustig bij verhoogde druk.
• Leergierig: je houdt je graag bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen ICT. Bijstuderen zit in je DNA.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:
• je bent vertrouwd met Windows, servers of werkstations, en ook Linux is je niet vreemd.
• je kan goed overweg met standaardapplicaties zoals Word, Excel, Skype voor Bedrijven, Internettoepassingen, PowerPoint, Outlook: zowel qua werking als troubleshooting
• je hebt kennis van PC’s en printers zodat je verschillende methodes kan toepassen voor troubleshooting van problemen
• je hebt kennis van mobiele devices (smartphones, Iphones, tablets)
• je hebt een algemene kennis van deployment tools, netwerken (wireless en wired), protocollen en services, servers en serverbeheer, databases en operationele security
• je hebt noties van programmeren en scripting

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Kandidaten dienen te beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs in ene relevantie richting

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

CV-screening:
Een CV-screening gaat de selectieprocedure vooraf. De HR-medewerker screent, in samenwerking met de selectiejury, de binnengekomen kandidaturen op volgende criteria:
• opleiding
• motivatie

We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.

Mondeling gedeelte: case en competentiegericht interview
De kandidaten krijgen op de dag van de selectie een aantal technische vragen, toegespitst op de vereiste competenties. Voorafgaand aan het selectiegesprek is er tijd om deze vragen schriftelijk voor te bereiden.
Na de toelichting van deze opdracht volgt een interview over het profiel en de taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld.
Het interview zal plaatsvinden in het in het APB Campus Vesta op maandag 11 januari 2021.

Eindselectie:
De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt de eindrangschikking op. De eindrangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de case en het competentiegericht interview.

Praktisch

• solliciteren kan tot en met 9 december 2020 via onderstaande link (cv en motivatiebrief uploaden in één document)
• vergoeding op C1 niveau: het bruto maandsalaris ligt tussen € 1.965,88 - € 3.184,58.
• voltijdse functie met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
• tewerkstelling in het APB Campus Vesta in Ranst
• bekijk onze extralegale voordelen en simuleer je salaris met onze loonsimulator
• de selectie vindt plaats op maandag 11 januari 2021 in het APB Campus Vesta. Meer informatie over het selectieproces vind je hier.

Ben je als persoon met een beperking erkend bij de VDAB? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Inge Beyens, consulent werving & selectie (tel. 03/240 54 33 of email inge.beyens@provincieantwerpen.be).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij de heer Peter Van Den Broeck, systeembeheerder APB Campus Vesta (tel. 03/205.30.05 of email p.vandenbroeck@provincieantwerpen.be )