Project Manager Infrastructure - Anankei

Hasselt
2019-08-13
2020-08-11

Als Project Manager Infrastructuur maak je deel uit van de dienst Infrastructuur binnen de afdeling ICT Systemen en Operaties.

Onze klant beschikt reeds over een Twin Tier III datacenter te Hasselt. In het kader van disaster recovery en ten behoeve van de kritische netsturingsactiviteiten wordt geopteerd voor één of meerdere bijkomende datacenters verspreid over Vlaanderen. De exacte lokaties van deze extra datacenters zijn momenteel nog niet gekend.

U zal voornamelijk ingezet worden als projectleider voor de realisatie (de uitbreiding inclusief de migratie) van de nieuwe datacenters in Vlaanderen. Daarnaast kunnen nog andere ICT infrastructuur projecten aan u toegewezen worden.

Belangrijk:

- Regelmatige verplaatsingen naar de nog te bepalen locaties van de nieuwe datacenters zijn noodzakelijk voor een goede invulling van deze opdracht.
- Geen thuiswerk mogelijk. 

 

Vereisten

Technische context: 

- Je werkt samen met de betrokken interne diensten aan het lastenboek voor de nieuwe datacenters
- Je volgt samen met de dienst aankoop het aanbestedingsdossier nauwlettend op
- Je monitort continu de voortgang van het project en neemt de nodige initiatieven om het project binnen de gestelde criteria (tijd, budget, kwaliteit) te laten verlopen, ook bij wijzigende context.
- Je beheert pro-actief de projectrisico’s en knelpunten en stelt hierbij de juiste diagnose en interpretatie
- Je verzekert een up-to-date status van het project op vlak van budget, tijd, scope, risico en knelpunten naar alle stakeholders toe
- Je leidt het project volgens de methodologie en ziet erop toe dat deze consequent wordt toegepast door de projectmedewerker
- Je bewaakt de afhankelijkheden met andere projecten
- Je organiseert het projectteam en volgt de projectmedewerkers op qua taken, tijdsregistraties, e.d.
- Je volgt de werkzaamheden van de (onder)aannemers op en stuurt bij waar nodig
- Je organiseert en faciliteert de nodige inhoudelijke projectmeetings
- Je stuurt alle betrokken partijen aan, zowel intern als extern
- Je draagt zorg voor de oplevering van kwaliteitsvolle documentatie m.b.t. alle facilitaire aspecten van een datacenter

Business context

- Je denkt pragmatisch en oplossingsgericht binnen een afgesproken scope.
- Je analyseert problemen en komt met efficiënte, eenvoudige oplossingen. 
- Je bent diplomatisch en communiceert vlot met verschillende stakeholders. 
- Je draagt bij tot een betere samenwerking door informatie-uitwisseling met collega’s.
- Je hebt ervaring met gelijkaardige datacenterprojecten in grote organisaties.
- Je beschikt over kennis van en ervaring met alle facilitaire aspecten van een modern datacenter, met name (nood)stroomvoorziening, koeling, branddetectie, blussing, lekdetectie, video-bewaking, toegangscontrole, monitoring, etc...
- Je hebt kennis van de Tier design principes van een datacenter
- Je hebt kennis van en ervaring met DCIM omgevingen
- Je hebt kennis van de operationele procedures binnen een datacenter
- Je hebt een algemene kennis van de belangrijkste infrastructuur componenten (servers, backup, storage, telecom, netwerking en security, active directory, ….)
- Je kent en begrijpt de gangbare ICT infrastructuur terminologie.