FULL_TIME

Full Stack Developer.Net - Egov Select

Brussel BE
2022-01-14
2022-01-18

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Web / API-applicaties. Je hebt grondig kennis van .Net, HTML5, REST en je ondersteunt graag je junior collega's. Open in dit geval snel ons aanbod.

Werkomgeving  

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. 

De Stafdienst ICT ondersteunt alle werkzaamheden van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze verschaft onder andere klantgerichte diensten en ontwikkelt en implementeert aldus de IT-processen en applicaties die nodig zijn om de doelstellingen van de FOD te verwezenlijken, in samenwerking met andere overheidsdiensten en diverse organisaties.  

Je zal werken binnen de dienst ICT4, die verantwoordelijk is voor het beheer van alle projecten, meer bepaald in ICT4.4 die verantwoordelijk is voor Data-projecten. 

 Taakomschrijving 

Als Full Stack Developer neem je deel aan de ontwikkelingen in  . Net en ondersteun je de junior ontwikkelaars  bij de ontwikkeling van Web-applicaties.  Deze applicaties zijn interfaces die zich focussen op databeheer en -verwerking.    

Het team van developers heeft volgende taken : 

 1.  Actief deelnemen aan het Project “Flux Consulaire”, meer bepaald Web/API applicaties ontwikkelen die de hierop volgende taken ondersteunen :   
  1. Het beheer van de ontvangsten van consulaten 
  2. De uitwisseling van gegevens met consulaire, boekhoudkundige en facturatie applicaties 
  3. Het beheer van de facturatie van consulaten door de dienst B&B 
  4. Het raadplegen van de inkomsten door de dienst DGC 
  5. De controle van de facturatie door (Interne) boekhouders  
  6. De integratie van de applicaties met andere systemen
 2. Onderhoud van de Web applicatie eBleubook, een applicatie die de informatie van het diplomatiek netwerk beheert (gegevens van ambassades, consulaten, personeel en ander vertegenwoordigingen in het buitenland)  
 3. In de toekomst, ook actief deelnemen aan BI projecten.  

Profielomschrijving 

Bachelor in IT of gelijkwaardig door ervaring 

Minimum 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van Web applicaties met  

 • .Net 
 • Angular 
 • SQL Server 
 • Selenium 
 • HTML5 
 • REST 
 • Swagger 
 • SOA 

Een ervaring met Power BI, ETL en SSRS is een troef. 

Grondige kennis van de nederlandse of franse taal en basis kennis van de andere nationale taal (FR of NL) 

 Wij bieden 

Wil je in een boeiende omgeving werken met uitdagingen die verbonden zijn aan de informatisering van diensten en daarbij ook nog een meerwaarde creëren voor de maatschappij ? Dan is een ICT job binnen één van onze openbare diensten een job voor jou. We streven naar een gezonde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld dankzij de mogelijkheid van telewerken, flexibele werkuren, gemakkelijk bereikbare gebouwen) en bieden een marktconform salaris - inclusief een hele reeks extralegale voordelen.