FULL_TIME

Change Manager - facilitator - Anankei

Brussel BE
2020-10-30
2020-12-04

Voor een klant in Brussel zijn we momenteel op zoek naar een ervaren Change manager - facilitator - communicatiedeskundige die aan de volgende programmabehoeften voldoet:Ø De processen die nodig zijn om de mensen, groepen of organisaties te identificeren in kaart te brengen

Ø De verwachtingen van belanghebbenden en hun impact op het project analyseren,

Ø Ontwikkelen van passende managementstrategieën om belanghebbenden effectief te betrekken bij projectbeslissingen en -uitvoering.

Ø De processen ondersteunen van het projectteam om de verwachtingen van belanghebbenden te analyseren,

o de mate waarin zij beïnvloeden of worden beïnvloed door het project,

o het ontwikkelen van strategieën om belanghebbenden effectief te betrekken bij het ondersteunen van projectbeslissingen en de planning en uitvoering van de werkzaamheden van het project.

Ø De processen van Project Stakeholder Management ondersteunen

o Het proces van het regelmatig identificeren van belanghebbenden in het project en het analyseren en documenteren van relevante informatie over hun belangen, betrokkenheid, onderlinge afhankelijkheden, invloed en mogelijke impact op projectsucces.

o Betrokkenheid van belanghebbenden plannen - Het proces van het ontwikkelen van benaderingen om belanghebbenden van het project te betrekken op basis van hun behoeften, verwachtingen, belangen en mogelijke impact op het project.

o Stakeholderbetrokkenheid beheren - Het proces van communiceren en samenwerken met belanghebbenden om aan hun behoeften en verwachtingen te voldoen, problemen aan te pakken en gepaste betrokkenheid van belanghebbenden te bevorderen

o Betrokkenheid van belanghebbenden bewaken - Het proces van het bewaken van de relaties met belanghebbenden in het project en het afstemmen van strategieën voor het betrekken van belanghebbenden door middel van de wijziging van strategieën en plannen voor betrokkenheid.

Ø Het TRIA programma team ondersteunen
• Het communicatieteam ondersteunen (= engagement manager, product manager, communicatieleider, communicatiedeskundigen)
• De engagement manager ondersteunen
• Het programmateam ondersteunt door communicaties te aligneren

Ø Resultaatsgebieden
• Ontwikkel en beheer samen met het communicatieteam stakeholder- en communicatieplannen ter ondersteuning van TRIA, rekening houdend met de behoeften van verschillende belanghebbenden
• Ontwikkel en breng samen met het communicatieteam kernboodschappen, inclusief issue management
• Ontwikkel en beheer samen met de engagement manager en product manager agile key-user engagement-benaderingen ter ondersteuning van TRIA, volg de roadmap en de key-user-betrokkenheid in de loop van de tijd
• Strategisch advies geven en samenwerken met de TRIA-engagementmanager en het programmateam over de betrokkenheid van belanghebbenden en sleutelgebruikers
• Bewaak, anticipeer en beheer kwesties die van belang zijn met betrekking tot communicatie en engagementbeheer, inclusief kwesties van externe belanghebbenden
• Articuleer en leef de TRIA-cultuur en -waarden, zorg voor een actieve en positieve en behendige mentaliteit, geef een voorbeeld door het vereiste gedrag te modelleren en houd anderen in de organisatie verantwoordelijk voor hun acties door gedrag te identificeren en ernaar te handelen dat in strijd is met de overeengekomen normen en waarden
 

Vereisten

De kandidaat heeft minstens 5 jaar ervaring in:

- BPMN
- BPR
- Prince 2


Talen:

- Nederlands
- Frans