ICT projectmanager - Agentschap Wegen En Verkeer

Brussel
2019-09-17
2020-07-09

Agentschap Wegen en Verkeer

zoekt straffe medewerker

ICT Projectmanager

Statutair, graad informaticus, standplaats Brussel


Ben jij iemand die projecten vanuit een breed organisatieperspectief benaderd? Weet jij hoe je moet omgaan met verschillende stakeholders? Heb je daarnaast ook een uitgesproken interesse en ervaring met informatica? Als ICT-projectverantwoordelijke heb je de uitdagende job om de doelstellingen van het agentschap rond ICT-projecten in goede banen te leiden.

Naast het projectmatige aspect, verwachten wij ook dat je op inhoudelijk vlak voldoende sterk staat om de projecteigenaars bij te staan. Je zal de toepassingseigenaar, applicatiebeheerder en andere stakeholders binnen de afdelingen ondersteunen bij het beheren van projecten vanaf de conceptfase tot en met de realisatie, inclusief het opvolgen van de externe dienstverlener en het interne veranderingsbeheer. Tot slot rapporteer je over de voortgang en de resultaten van het project zodat het management op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in het projectplan.

Als dit je interesseert, dan is deze vacature iets voor jou.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’ op onze werkenvoorvlaanderen website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

 

JE TAKENPAKKET

Je komt terecht in het team Project Management Office (PMO) van AWV. Dit team beheert een brede waaier aan applicaties: van kleine tot grote, van administratieve tot technische toepassingen. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met recente open source technologieën.

Het is de taak van het team PMO (Project Management Office) om de werking van de ontwikkelteams in goede banen te leiden. Je komt terecht in een klein, hecht team waar samenwerking en het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel wordt gedragen.

 • Je biedt de nodige professionele ondersteuning aan de toepassingseigenaars en applicatiebeheerders van de applicaties binnen je portfolio.
 • Je zet tevens in op het documenteren en verspreiden van goede praktijken en kennis in verband met projectbeheer binnen de eigen sectie en de verschillende ontwikkelteams.
 • Je geeft vorm aan de ontwikkelteams en stuurt de betrokken ontwikkelteams inhoudelijk mee aan.
 • Je koppelt op regelmatige basis terug binnen het eigen team en naar de leidinggevende. Je bewaakt mee de kwaliteit van de geleverde prestaties, en hecht het nodige belang aan de bestaande richtlijnen en regelgeving (vb. inzake informatieveiligheid, decretale verplichtingen, interne kwaliteitsnormen,…).

Veel van de toepassingen zijn in huis ontwikkeld. Het analyse en ontwikkelwerk wordt uitgevoerd door een 40 tal extern ingehuurde profielen. De ontwikkelteams werken volgens de Agile filosofie.

 

JE PROFIEL

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende 2 voorwaarden:

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie,  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

  Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.
   
 2. Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring[1] als projectmanager of scrummaster binnen grote/middelgrote applicatieontwikkelingsprojecten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

 

ONS AANBOD

Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van informaticus met bijhorende salarisschaal A121. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar (schrappen en aanpassen bij volcontinu functies). 

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

 

HOE SOLLICITEREN?

Solliciteer ten laatste op 23/09/2019 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het ingevuld sollicitatieformulier, zo nodig samen met een kopie van je diploma uiterlijk op de uiterste sollicitatiedatum naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail of de datum van de poststempel geldt als bewijs).

 

SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure bestaat uit

 1. Een cv-screening op basis van de formele voorwaarden (diploma en ervaring) in de week van 23/09/2019 (datum onder voorbehoud).
 2. Verkennende gesprekken via skype op of locatie op 02/10/2019 (datum onder voorbehoud).
 3. Een jurygesprek, case en testbatterij op 21/10 en 23/10 (data onder voorbehoud).

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature.

 

NOG VRAGEN?

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Damien Schatteman

ICT-projectverantwoordelijke

damien.schatteman@mow.vlaanderen.be

02 553 79 48
 

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Jurgen Brems

selectieverantwoordelijke

jurgen.brems@vlaanderen.be

0492 089 499
 

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

Lees meer over de functie op www.werkenvoorvlaanderen.be

 

OVER AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Het Agentschap is ook bevoegd voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7600 km fietspaden en heeft zo een grote impact op de mobiliteit.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.