System Administrator - FOD Financiën - SPF Finances

Brussel
2019-09-20
2020-08-11

Heb je een passie voor netwerken, virtualisatie, applicatie servers of informatiebeheerssystemen (databanken, content management systemen, Filenet), dan ben je één van de System Administrators die we zoeken om te werken aan een betere IT-omgeving voor 24.000 collega’s en voor alle Belgen die gebruik maken van de e-services van de FOD Financiën.
     

  • Je verzekert de optimale werking van de toepassingen die operationeel zijn op een performante informatica-infrastructuur met een gepaste beschikbaarheidsgraad. 
  • Je waakt permanent over de goede werking van alle onderdelen van de informatiesystemen voor de productie en de ontwikkeling om de continuïteit en de kwaliteit van de verwachte diensten te garanderen. 
  • Je definieert, implementeert en verzekert de monitoring van de technische aspecten van de informatiesystemen (inclusief aspecten van systeemarchitectuur, netwerken, databanken, programmastructuren). 
  • Je verfijnt de parameters voor het afstellen van de exploitatiesystemen, met het oog op een optimaal gebruik. 
  • Je bestudeert de werkprocedures, de informatiestromen, de input en de output om alle gegevens te inventariseren en hun relevantie te registreren. 
  • Je realiseert een algemeen conceptueel model dat als basis dient voor de verwerking en uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens. 
  • Je verzekert de realisatie van de nodige procedures en middelen voor het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen hardware- en andere problemen.